Publications

ULV I DANMARK – GENETISK ARTSIDENTIFIKATION. Bachelor-projekt af Lene Bruhn Pedersen og Christina Næsborg-Nielsen. Center for GeoGenetik, Københavns Universitet, 16. juni 2016. (Wolf in Denmark – Genetic Species Identification. Bachelor project by Lene Bruhn Pedersen og Christina Næsborg-Nielsen. Centre for GeoGenetics, University of Copenhagen, 16. June 2016). 

Konflikter mellem sæler og fiskeri i Danmark - baggrund og studier i sælers biologi og interaktioner med fiskeriet. Report (in Danish). Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 184, marts 2016.